Donate

Ymgynghori yng Nghymru

Mae proses ymgynghori ar droed i gynnwys pawb perthnasol mewn asesiad ar y cyd o’r cyfleoedd ar gyfer ailgyflwyno’r afanc, a’r manteision a’r costau cysylltiedig â menter o’r fath.

Byddai angen cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC), fel ei gorff rheoli perthnasol, ar gyfer ailgyflwyno.

Hyd yn hyn, mae’r ymgynghoriad wedi’i gynnal ar lefel genedlaethol.  Fodd bynnag, bydd cyfnod o ymgynghori lleol yn dechrau ar 17 Gorffennaf 2012, er mwyn casglu gwybodaeth, barn, pryderon a syniadau gan gymunedau lleol yng nghyffiniau’r safleoedd arfaethedig ar gyfer ailgyflwyno afancod.

Mae hyn yn cynnwys y sefydliadau a ganlyn:

 • Conf federasiwn o Ddiwydiannau Coedwigaeth (ConFor)
 • Cymdeithas Tir a Busnesau Gwledig
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
 • Undeb Amaethwyr Cymru
 • Grwp Ymgynghorol ar gyfer Ffermio a Bywyd Gwyllt
 • Pwyllgor Ymgynghorol ar gyfer Pysgodfeydd, Ecoleg a Hamdden
 • Parciau Cenedlaethol Cymru
 • Comisiwn Coedwigaeth Cymru
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
 • Cymdeithas Bysgota Eog a Brithyll Cymru
 • Dwr Cymru
 • Ymddiriedolaethau Natur Cymru