Donate

Hydroleg

Gall argaeau afancod a gwlybdiroedd cysylltiedig leihau cyflymder afon a lefelu’r d?r a’i symudiad wedi glawiad trwm.   Felly, gall afancod chwarae rhan bwysig mewn lleddfu erydiad a llifogydd i lawr yr afon.

I’r gwrthwyneb, gall dal y d?r yn ôl helpu i gynnal llif ar gyfer y lefelau trwythiad lleol yn yst od cyfnodau sychach.

Mae’r effeithiau hydrolegol uchod yn debygol o gael effaith gynyddol yn lleol wrth i newid mewn hinsawdd greu patrymau glawiad cynyddol eratig, gyda gaeafau gwlypach a hafau sychach.   (Gweler Adran 5.2) .

Mae argaeau hefyd yn dal gwaddodion yn ôl ac yn ocsideiddio’r d’r, gan leihau effaith y llygredd o dir amaethyddol neu ffyrdd, a chymedroli lefelau asid.

Gall gweithgarwch afancod arwain at lifogydd lleol ar draciau a ffyrdd, yn uniongyrchol ac o flocio draeniau. Gellir rhoi sylw i hyn gan ddefnyddio technegau rheoli amrywiol.