Donate

Garddwriaeth

Gellir cael effaith leol ar goed ffrwythau a choed unigol mewn parciau cyhoeddus a choedydd bychain neu erddi preifat gerllaw afonydd a nentydd.

Gellir delio â’r broblem hon drwy ffensio neu warchod coed unigol gyda ffensys cwningod neu baent tywod – neu drwy symud yr afancod o’r ardal dan sylw (gweler y technegau rheoli yn Adran.