Donate

Traweffaith yr Afanc ar sectorau pwysig

Mae’r adran hyn yn trafod traweffaith yr afanc ar pob un o’r brif sectorau. Gan fod y wefan yma newydd ei sefydlu ac yn ffurfio rhan o broses ymgynghorol cyfrannogol, buaswn yn gwerthfawrogi atborth a byddem yn cynnwys unrhyw fanylion pellach y cawn. Cysylltwch â ni os ydych angen mwy o fanylion ac fe nawn eich cyfeirio tuag at y ffynonellau cynghori perthnasol.