Donate

Defnydd o Gynefinoedd

Eisoes ceir sawl safle gyda chynefin addas ar gyfer yr afanc yng Nghymru ac mewn mannau eraill ym Mhrydain Fawr.

Fel rheol, mae teulu o afancod angen rhyw 3.5 km o lan afon, gan amrywio yn ôl faint o fwyd sydd ar gael.

 Tiriogaeth dda i’r afanc. Mae’r darn hwn o dir wedi’i ddefnyddio’n barhaus ers 30 mlynedd -sylwer ar y coed mawr, sef y conwydd, sydd heb eu cyffwrdd.   
Fel rheol, nid oes argaeau’n cael eu creu mewn cynefin o’r fath
[llun drwy garedigrwydd Duncan Halley]. 

Tiriogaeth dda ar gyfer cyflenwad o fwyd, ond y d?r yn llifo’n gyflymach. O’r herwydd, mae’n cael ei defnyddio’n hwyrach ymlaen, ond dim ond y glannau a ddefnyddir.   Sylwer ar yr adeiladau yn y cefndir – mae’r afanc yn gallu addasu ifyw mewn amodau neo-drefol. [Llun drwy garedigrwydd Duncan Halley]

Yn groes i’r gred gyffredin, mae’n well gan yr afanc beidio ag adeiladu argaeau.   Mae’n waith caled ac, fel rheol, fe’i gwneir yn nes ymlaen yn y broses wasgaru , pan fo’r cynefin gorau, heb fod angen argaeau, eisoes wedi’i feddiannu a phan fo’r cynefin sy’n weddill ar lan afon yn anaddas ar gyfer creu gwâl .

Felly, efallai na fydd argaeau’n nodwedd o’r tirlun am rai blynyddoedd wedi ailgyflwyno.

Maent yn cael eu creu o ganghennau a osodir ar draws y nentydd basach ac, fel rheol, maent yn llai na 3 metr o led ac yn hyd at fetr o uchder.

Mae argaeau o’r fath yn cael eu chwalu’n rheolaidd gan lifogydd ac ni cheir tystiolaeth ohonynt yn creu rhwystr i bysgod esgynnol fel brithyll môr ac eog yr Iwerydd.

 Tiriogaeth eithaf da ond angen argaeau ac felly ni ddaw’r afanc i fyw iddi tan yn nes ymlaen fyth [llun drwy garedigrwydd Duncan Halley].

Adeiledir “cabanau” ym mhyllau’r argaeau i ddarparu cysgod.

Mae’r rhain yn cynnwys strwythur o ganghennau hyd at 8 troedfedd o uchder uwch ben yr wyneb, gyda mynedfa danddwr i’r safle byw – dwy siambr fel rheol – yn y gwaelod.

 

 

Tiriogaeth flaenoriaeth is – nentydd serth, bas yn llifo’n gyflym.   
Mewn ardaloedd mwy gogleddol, mae gorchudd o rew ar y tir hwn yn aml yn ystod y gaeaf. [Llun drwy garedigrwydd Duncan Halley.]

 

Beaver lodge photo by Brad Harrison