Donate

Symud Afancod

Mewn sefyllfaoedd lle mae’n amhriodol cael afancod, neu os yw perchennog y tir yn dymuno rheoli’r nifer yn ei eiddo, symud yr afancod drwy eu dal yn fyw y tu allan i’r tymor magu yw’r ateb mwyaf effeithiol.

Trap Hancock yn codi’r afanc byw allan o’r d?r ar gyfer ei adleoli. 
[Sherri Tippie a Jerda Smeltzer]

Mae ‘trapiau cesys’, fel trapiau byw Hancock, yn ddelfrydol ar gyfer dal afancod heb eu brifo.   Mae’r trap yn edrych fel cês dillad mawr a bydd yn cau wedi i afanc fynd i mewn iddo.

Gellir ei ddefnyddio mewn mannau bwydo a rhoi bwyd ynddo i hudo’r afancod, fel olew poplys, brigau aethnenni newydd eu hagor neu castoreum.

Wedi ei ddal, mae’r afanc yn cael ei godi’n ddiogel uwch ben y dwr

Mae’n hawdd dal afancod gyda thrapiau ac mae’r dechneg hon wedi’i defnyddio’n helaeth yn Ewrop ers blynyddoedd lawer ac mae’n eithriadol effeithiol.

Gosodir trapiau heb eu cuddio a’u diben yw codi’r anifail uwch ben wyneb y d?r wedi ei ddal, rhag iddo foddi.

Rhwydi Dallu. Mae’r afancod yn cael eu dallu i fod yn llonydd gan olau torts ar y pen.  

Mae dal afancod yn ystod y nos gan ddefnyddio goleuadau i ddallu a rhwydi llaw yn hawdd hefyd, ac efallai mai dyma’r dull mwyaf effeithiol ar dir neu d d?r (gweler y diagram isod), ond gall gymryd mwy o amser a llafur.

Dal afancod ar dir ac ar d dwr