Donate

Rheolaeth angheuol

Dywed cadwriaethwyr mai dim ond fel opsiwn olaf un y dylid lladd afancod, pan nad oes unrhyw ddull rheoli arall yn ymarferol.

Yng ngwledydd yr UE, mae’r afanc yn rhywogaeth wedi’i warchod ac, fel rheol, ni ellir ei ladd. Fodd bynnag, gall awdurdodau priodol gyflwyno trwyddedau er mwyn caniatáu rheolaeth angheuol os cyfyd problemau.

Ar ben hynny, dyfarnwyd rhan-ddirymiadau arbennig yn caniatáu lladd i sawl aelod newydd o’r UE o Ganolbarth Ewrop, lle mae’r boblogaeth o afancod wedi hen sefydlu.   Yn Sweden, ceir tymor hela rhwng misoedd Hydref a Mai, yn lladd 6% o’r boblogaeth yn flynyddol.

Yn Norwy, gwlad heb berthyn i’r UE, mae’r afanc yn gyffredin mewn sawl ardal ac yn cael ei ystyried fel anifail i’w hela. Caniateir tymor hela mewn ardaloedd gyda phoblogaethau wedi hen sefydlu – gan ladd ryw 10% o’r boblogaeth yn flynyddol.   Mae’r cig yn cael ei ystyried fel bwyd amheuthun a defnyddir y ffwr ar gyfer hetiau a gwasgodi.

Wrth i’w boblogaethau dyfu ledled Ewrop, gwelir dadleuon o blaid dileu statws gwarchodol cyfredol yr afanc. Gweler Ymgunghoriad adran, sy’n rhoi sylw i’r gyfraith.