Donate

Manteision Uniongyrchol

Ceir tystiolaeth sylweddol sy’n dangos bod ailgyflwyno afancod wedi arwain at greu refeniw o dwristiaeth natur sydd o werth i’r economi leol.

Y safleoedd mwyaf priodol ar gyfer dechrau ailgyflwyno yw mannau anghysbell lle mae ffurfiau amgen o fywoliaeth o ddefnydd traddodiadol o dir yn dirywio.

Delfrydol ar gyfer twristiaeth natur

Mae sawl peth yn gwneud afancod yn greaduriaid delfrydol ar gyfer twristiaeth natur:

  • Maent yn gallu dod i arfer yn rhwydd â phresenoldeb pobl – gan ymweld ag ardaloedd neo-drefol hyd yn oed.
  • Mae eu delwedd, eu hymddygiad a’u rhan mewn llen gwerin – fel a welwyd yn ddiweddar yn y ffilm hynod lwyddiannus, The Lion, The Witch and the Wardrobe – yn eu gwneud yn atyniadol iawn i blant.
  • Gan eu bod yn haws i’w gweld ben bore neu wrth iddi nosi, mae ymweliadau a drefnir yn cynnwys aros dros nos yn aml, er mwyn gwneud yn fawr o bob cyfle i’w gweld yn llwyddiannus.

Felly, mae gwylio afancod yn gallu arwain at fanteision refeniw i berchnogion llety gwyliau.   Ceir incwm pellach wrth godi ffïoedd am dywys, cynnig cyfleoedd gwylio a chanolfannau ymweld, darparu lluniaeth, nwyddau adwerthu a chludiant.

Ymhlith y manteision ehangach fyth mae’r effaith “ymbarel” gydag ailgyflwyno’n rhoi hwb i dwristiaeth ar gyfer atyniadau natur, diwylliannol a chyffredinol eraill.

Gall “brand” yr afanc fod yn ddyfais marchnata defnyddiol hefyd ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau lleol.