Donate

Cynsail Rhywogaethau Eraill

Am resymau amlwg, nid oes modd mesur effaith uniongyrchol manteision twristiaeth natur yr afanc yng Nghymru nac yn y DG.

Fodd bynnag, mae’r profiad o allu rhywogaethau eraill i greu refeniw yn arwydd o botensial sylweddol.

Er enghraifft, denodd Canolfan y Barcud Coch yng Nghymru 33,000 o ymwelwyr yn 2004 gyda thâl mynediad o £2.50 i bob oedolyn [Cyfeiriad Bereziat a Graham 2005].

Yn yr un modd, denodd Canolfan Gwalch y Pysgod yn Loch Garten yn yr Alban gyfartaledd o 33,600 o ymwelwyr rhwng 1998 a 2001, gan godi tâl mynediad o £3 [Cyfeiriad Shiel ac eraill 2002] .

Yn y ddau achos, yn ychwanegol at y tâl mynediad, gellir cael refeniw sylweddol pellach, a gwaith, yn sgil gwariant ategol ar lety, bwyd, nwyddau adwerthu, cludiant etc.

Arweiniodd ychwanegu gwariant ategol o’r fath at greu £430,000 o incwm ychwanegol ar gyfer y gymuned leol yn 2001 wedi i’r pâr cyntaf o Weilch y Pysgod fagu’n llwyddiannus yn Ardal y Llynnoedd.