Donate

Manteision Economaidd yr Afanc

Mae prosiect i ymchwilio i effaith economaidd yr afanc, gyda’r bwriad o asesu ei fantais a’i gostau i gymunedau lleol a pherchnogion tir, ar droed. Bydd y darganfyddiadau ar gael yn fuan.

Mae’r profiad cyffredinol ledled Ewrop yn dynodi bod y manteision yn llawer mwy na chost yr effaith.