Donate

Event: Adfer Byd Natur ar Afon Dyfi

Adfer Byd Natur ar Afon Dyfi
Dec
14

Rydyn ni eisiau dod ag afancod yn ôl i Gymru

Fe hoffai’r Ymddiriedolaethau Natur gynnal prosiect ailgyflwyno pum mlynedd dan reolaeth ar Afon Dyfi ac ymchwilio i ba mor dda mae afancod yn gweddu i gefn gwlad Cymru erbyn hyn.

Eisiau cael sgwrs a gwybod mwy? Dewch draw i’n gweld ni!
Galwch heibio unrhyw amser rhwng 10am a 4pm
Eglwys Sant Pedr, Machynlleth – paned ar gael