Donate

Deddfau a Chanllawiau

Mae ailgyflwyno rhywogaeth sydd wedi diflannu, ‘lle bo hynny’n ymarferol’, yn ddyletswydd a orfodwyd ar lywodraethau cenedlaethol gan Gyfarwyddyd Cynefinoedd 1984 Ewrop.

Fodd bynnag, ceir elfennau cyfreithiol eraill sy’n gweithredu’n erbyn buddiannau ailgyflwyno’r rhywogaeth.

Edrychir ar y rhain, ac ar agweddau eraill ar y canllawiau a’r rheolau, yn yr adran a ganlyn:

Cyfarwyddyd Cynefinoedd yr UE

Canllawiau IUCN ar gyfer ailgyflwyno