Donate

Cefnogi’r Prosiect

Apêl Prosiect Afancod Cymru

Ers dechrau Prosiect Afancod Cymru yn 2005 mae llawer o waith sylfaen wedi cael ei gwblhau gyda chymorth a chyllid yr oedd croeso mawr iddo gan Lywodraeth Cymru. Ond mae llawer mwy o waith i’w wneud eto cyn i ni gyrraedd ein nod. Rydym eisiau ailgyflwyno afancod i’r gwyllt yng Nghymru yn ystod y ddwy flynedd nesaf. Yn ystod y misoedd sydd i ddod mae’n rhaid i ni wneud y canlynol: dewis a pharatoi safleoedd ailgyflwyno; darparu gwybodaeth gynhwysfawr i gefnogi ceisiadau am drwydded; cynllunio a chynnal gwaith monitro – gan gynnwys arolygon sylfaen; hyfforddi a pharatoi gwirfoddolwyr; datblygu cyfleoedd addysg a hamdden a hefyd canfod, gwirio a rhyddhau afancod.

Mae arnom angen cyllid ar frys i roi cychwyn i’r prosiect yma oherwydd does dim rhagor o gyllid ar gael o ffynonellau Llywodraeth Cymru. Yr unig gyllid sydd ar gael yw drwy haelioni sefydliadau preifat fel Loteri Cod Post y Bobl ac unigolion.

Bydd eich rhoddion wir yn sicrhau bod afancod gwyllt yn dychwelyd i gefn gwlad Cymru. Cyfrannwch beth bynnag y gallwch chi ei fforddio plîs!