Donate
Home slide 1

© Ian Sargent

Home slide 2

© Ian Sargent

Slide 3

© Ian Sargent

Slide 4

© Ian Sargent

Mae Prosiect Afancod Cymru yn edrych ar y posibilrwydd o ddod â’r afanc gwyllt (Castor fiber) yn ôl i Gymru. Mae’r gwaith yn cael ei arwain gan yr Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru fel rhan o’u strategaeth Tiweddau Byw.

Amcan y wefan hon yw darparu gwybodaeth bellach am yr Afanc Ewropeaidd. Fe’i datblygwyd ar y cyd â mudiadau sy’n gwarchod buddiannau ffermio, coedwigaeth, pysgodfeydd a chadwraeth, fel rhan o ymarfer ymgynghori ehangach.

Yma gallwch ddarganfod mwy am afancod, llwytho adroddiadau i lawr a chael  manylion y diwrnodau galw heibio cyhoeddus y byddwn yn eu cynnal.

Prosiect Afancod Cymru
Ymddiriedolaethau Natur Cymru d/o
Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed

Warwick House
High Street
Llandrindod Wells
LD1 6AG

Ffon: 01597 823298

Ebost: beaver.afanc@wildlifetrustswales.org

 

Latest News

Save the date – Sunday 9th December 2018

Wildlife Talk by photographer David Bailey at Llangorse Multi Activity Centre. David is an award winning wildlife photographer and friend of the Wildlife Trusts in Wales. Please do book, as seats are limited. Proceeds go to the Welsh Beaver Project.     [ Read More ... ]

Rewilding Podcasts

Student Harry Gray from Cardiff University has recently been investigating the subject of Rewilding. He has spoken to various experts on the subject and has converted these discussions into a series of podcasts as part of his Science Communication Project. Harry summarises his work as, 'the podcasts have been created... [ Read More ... ]

Lacey Lecture Teasers!

Only two days to go... Did you know? Beavers make good neighbours. A lodge can also be a home for voles, mice and water shrews. To find more about these fascinating creatures come along to ‘Return of the Beaver’ on Friday 17th November at Venue Cymru. Tickets on sale now!... [ Read More ... ]

Photo Gallery

Photos by Allard Martinius
Photos by Ian Sargent
Habitat
Miscellaneous

Downloads