Donate
Home slide 1

© Ian Sargent

Home slide 2

© Ian Sargent

Slide 3

© Ian Sargent

Slide 4

© Ian Sargent

Mae Prosiect Afancod Cymru yn edrych ar y posibilrwydd o ddod â’r afanc gwyllt (Castor fiber) yn ôl i Gymru. Mae’r gwaith yn cael ei arwain gan yr Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru fel rhan o’u strategaeth Tiweddau Byw.

Amcan y wefan hon yw darparu gwybodaeth bellach am yr Afanc Ewropeaidd. Fe’i datblygwyd ar y cyd â mudiadau sy’n gwarchod buddiannau ffermio, coedwigaeth, pysgodfeydd a chadwraeth, fel rhan o ymarfer ymgynghori ehangach.

Yma gallwch ddarganfod mwy am afancod, llwytho adroddiadau i lawr a chael  manylion y diwrnodau galw heibio cyhoeddus y byddwn yn eu cynnal.

Prosiect Afancod Cymru
376 Stryd Fawr
Bangor
Gwynedd
LL57 1YE

Ffon: 01248 351541

Ebost: beaver.afanc@wildlifetrustswales.org

 

Latest News

Eurasian Beaver Artwork

Looking for a Valentine’s day gift or even a birthday gift and stuck for ideas? Then, why not consider this Eurasian Beaver print by conservation artist, Apithanny. Her art work supports wildlife conservation and 40% of the profits from this print will be donated to the Welsh Beaver Project. This... [ Read More ... ]

Beaver reintroduction needs your help

The Welsh Beaver Project needs your help for the final push! Beavers, once native to Britain, have been extinct for hundreds of years but The Welsh Beaver Project, which is managed by the Wildlife Trusts in Wales, is working to get beavers reintroduced to Wales within the next two years. The... [ Read More ... ]

Photo Gallery

Photos by Allard Martinius
Photos by Ian Sargent
Habitat
Miscellaneous

Downloads