Donate
Home slide 1

© Ian Sargent

Home slide 2

© Ian Sargent

Slide 3

© Ian Sargent

Slide 4

© Ian Sargent

Mae Prosiect Afancod Cymru yn edrych ar y posibilrwydd o ddod â’r afanc gwyllt (Castor fiber) yn ôl i Gymru. Mae’r gwaith yn cael ei arwain gan yr Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru fel rhan o’u strategaeth Tiweddau Byw.

Amcan y wefan hon yw darparu gwybodaeth bellach am yr Afanc Ewropeaidd. Fe’i datblygwyd ar y cyd â mudiadau sy’n gwarchod buddiannau ffermio, coedwigaeth, pysgodfeydd a chadwraeth, fel rhan o ymarfer ymgynghori ehangach.

Yma gallwch ddarganfod mwy am afancod, llwytho adroddiadau i lawr a chael  manylion y diwrnodau galw heibio cyhoeddus y byddwn yn eu cynnal.

Prosiect Afancod Cymru
Ymddiriedolaethau Natur Cymru gofal o
Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed

Warwick House
High Street
Llandrindod Wells
LD1 6AG

Ffon: 01597 823298

Ebost: beaver.afanc@wildlifetrustswales.org

 

Latest News

Beaver Watching in Wales!

The Welsh Beaver Project has teamed up with The Bevis Trust (TBT) as a partner organisation in reintroducing beavers to Wales. The Bevis Trust is a charitable organisation based in South-West Wales, located on a livestock farm that is heavily involved with nature conservation. The Bevis Trust is also home... [ Read More ... ]

Eurasian Beaver Artwork

Looking for a Valentine’s day gift or even a birthday gift and stuck for ideas? Then, why not consider this Eurasian Beaver print by conservation artist, Apithanny. Her art work supports wildlife conservation and 40% of the profits from this print will be donated to the Welsh Beaver Project. This... [ Read More ... ]

Photo Gallery

Photos by Allard Martinius
Photos by Ian Sargent
Habitat
Miscellaneous

Downloads